Jediná fotka lidem ukázala, jak křehká a unikátní je planeta Země.

zeme_earth_Life_1968_evacernikova_blog

„Ze všech úžasných objevů, kterých zatím vesmírný program dosáhl, tento snímek by mohl být tím nejdůležitějším. Otevírá nám oči v poznání toho, že náš svět je nejkrásnějším a nejvzácnějším ostrovem v nekonečném prázdnu a temnotě.“

***

Zdroj:

GLISNÍKOVÁ, Lenka. Jediná fotka lidem ukázala, jak křehká a unikátní je planeta Země [online]. Seznam Zprávy, © 2020. Poslední změna 22.04.2020 20:00 [cit. 22.4.2020]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jedina-fotka-lidem-ukazala-jak-krehka-a-unikatni-je-planeta-zeme-101720

Komentáře z Facebooku