Trénink komunikace napříč společenským spektrem? Zkuste média.

noviny_lod

Možná vás také někdy napadlo, co dělá leadery tak efektivní při práci s různým typem lidí, které vedou? Jak to, že jsou schopni komunikovat s rozličnými odděleními v organizaci, a jsou přijímáni s porozuměním?

Ano, je to ve slovech. Potřebujeme se naučit nejdřív pro sebe identifikovat slova rozličných sociálních skupin i jednotlivců, četnost jejich použití, kdy a v jaké situaci, co si pod daným slovem představují atd. A pak tyto slova začít používat v hovoru. Což je ještě o level výš, protože to vyžaduje naši znalost a naslouchání v reálném čase hovoru. A následnou adaptaci na to, co slyšíme.

Znát ta správná slova naší cílovky má několik výhod.

Zaprvé se tak ztotožníme s cílovou skupinou svého zájmu. Dá se říct, že už jsme téměř skoro jako oni:) Můžeme je chápat.

 

Málokdo dnes vidí i za slova. Bohužel.

 

Myslím, že stále slyšíme spíš formu slova než slovo a jeho podstatu samotnou.

Pokud jsme fixovaní příliš na strukturu a správnost slov jako takových, uniká nám to podstatné. To samotné kýžené vyjádření, které se za nimi skrývá. Pokud však používáme slova, která jsou specifická a blízká dané skupině, jsme bráni za jednoho z nich. Přizpůsobujeme se a hledáme, kde bychom si mohli porozumět. A při použití některých specifických, odborných výrazů k porozumění skutečně dochází. Úspěch, jste přijati. Znáte význam slangu  – odborných kolokací – a umíte je i správně aplikovat.

 

Ale nejen ve slovech samotných spočívá schopnost ztotožnění a přiblížení se.

Spočívá to i v přemýšlení a víře v určité životní pravdy. Poznáte to podle konverzačních témat, podle toho, jak a k čemu je rozhovor veden. A uvažování konkrétní společnosti poznáte i podle obsahu, který konzumují. Podle toho, co čtou, a jak.

Média to dobře vědí a tohoto principu využívají. Proto máme různé druhy periodik. Různé zprávy a druhy informací psané odlišnými styly.

Média pouze zprostředkovávají informace co nejstravitelněji pro různé skupiny obyvatel – nás.

Nenadávejte na média a trendy, ale všímejte si co píšou. Co řeší. Protože pohledy různých sociálních vrstev na konkrétní problematiku se často liší.

 

 

 

(tady ještě doplním více konkrétních příkladů)

 

 

 

Tomuto obrázku rozumím:)

 

 

Nemyslím, že musí jít vždy o zrcadlení. Ale, než budeme všichni svobodní, asi bych měla jít cvičit své společenské role?

 

 

 

 

 

Komentáře z Facebooku